Ολοκληρωμένες Λύσεις Πληροφορικής

Επιλέξτε Επισκευή

Υπηρεσίες

Σύνθεση Η/Υ - Έτοιμα Συστήματα
Περιφερειακά - Αναλώσιμα
Φορολογικά Συστήματα - Ταμειακές Μηχανές
Servers - Δικτυακός Εξοπλισμός
Κατασκευή Ιστοσελίδων, E-Commerce
Ψηφιακή Υηλεφωνία VOIP
Προηγμένη Δικτύωση
Κατασκευή Υποδομών - Backend
Ζεύξη Απομακρυσμένων Παραρτημάτων Επιχειρήσεων
Λύσεις Remote Office & Εργασία Από Το Σπίτι
Service Smartphones - Tablet
Τεχνική Yποστήριξη - Service Η/Υ
Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Φιλοξενία ιστοσελίδων (web hosting)
Λύσεις cloud για αρχεία - εφαρμογές
Έλεγχος - συμμόρφωση πληροφοριακών συστημάτων με GDPR