Για τους εταιρικούς υπολογιστές που διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα ή συσκευές αποθήκευσης μιας επιχείρησης, εταιρίας ή Δημόσιας Υπηρεσίας, απαιτείται συμμόρφωση με κάποια standards σύμφωνα με τον Κανονισμό GDPR – 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η NetWave Solutions αναλαμβάνει τον έλεγχο του πληροφοριακού εξοπλισμού και προτείνει τις αλλαγές που χρειάζονται για να συμβαδίζει με τον GDPR.