Η NetWave Solutions παίρνει στα σοβαρά το θέμα της ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων, υπολογιστών.

Το πρώτο πράγμα που ελέγχουμε κατά το χτίσιμο δικτυακών υποδομών, server ή ενός υπολογιστή είναι η ασφάλεια του συστήματος.

Ο δικτυακός εξοπλισμός κλειδώνει με non default κωδικούς, τα firewall των router των server και των υπολογιστών ρυθμίζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν μόνο τις απαραίτητες εισερχόμενες πόρτες για τις υπηρεσίες που εκτελεί το μηχάνημα.

Εγκαθιστούμε και παραμετροποιούμε το antivirus έτσι ώστε να παρέχεται ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στον υπολογιστή. Ενθαρρύνουμε τους πελάτες σε OEM λύσεις λογισμικού για τη μέγιστη ασφάλεια.

Σε όλα τα δίκτυα που απαιτείται πρόσβαση από το κοινό (καφέ, ξενοδοχεία κλπ) φροντίζουμε να προστατεύουμε την πρόσβαση στο εσωτερικό δίκτυο διαχείρισης (management network) ή κάποιο άλλο εσωτερικό δίκτυο το οποίο πρέπει να είναι προστατευμένο.

Με αυτό τον τρόπο αποφεύγεται η μετάδοση κακόβουλου λογισμικού ή η κακόβουλη πρόσβαση σε εσωτερικά συστήματα όπως οι servers.

Παρέχουμε υπηρεσίες network & security auditing για τον έλεγχο τυχόν αδυναμιών ή προβλημάτων σε κάποιο δίκτυο ή server και για επισφαλείς κωδικούς πρόσβασης και προτείνουμε ενέργειες για την βελτίωση των επιδόσεων και της ασφάλειας.