Τιμοκατάλογος

Υπηρεσίες

Διάλεξε την υπηρεσία που θέλεις:

Επισκευή Υπολογιστών

Υπηρεσίες επισκευής υπολογιστών, αναβαθμίσεις , συνθέσεις και υπηρεσίες ασφάλειας.

Επισκευή Lap Top

Υπηρεσίες επισκευής Lap Top, αναβαθμίσεις και υπηρεσίες ασφάλειας.

Επισκευή smartphone και tablet

Υπηρεσίες επισκευής smartphone και tablet, μεταφορά δεδομένων και άλλα…

Λύσεις Remote Office & Εργασία από το Σπίτι

Γρήγορες λύσεις δικτύων

Δημιουργία Δικτύων

Δημιουργία πολύπλοκων δικτύων για επαγγελματικούς χώρους.

Κατασκευή Site προβολής ή e- Shop

Δημιουργία του δικού σας Site  προβολής