Για την κάλυψη των αναγκών μιας επιχείρησης σε πληροφοριακό εξοπλισμό, έχουμε τις κατάλληλες λύσεις σε servers για διαφορετικές εφαρμογές και όγκο δεδομένων. Είτε πρόκειται για βάσεις δεδομένων είτε για κοινή χρήση αρχείων ή άλλες εφαρμογές πραγματοποιούμε μελέτη για να είμαστε σε θέση να προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση με το χαμηλότερο κόστος.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε είναι επώνυμων εταιριών για αξιοπιστία και υποστήριξη. Οι servers μπορούν να είναι καινούργιοι ή μεταχειρισμένοι (μοντέλα πενταετίας) οι οποίοι είναι λειτουργικοί και έχουν πολύ χαμηλότερο κόστος απόκτησης.

Η δικτύωση των υπολογιστών είναι σημαντικό να γίνεται σωστά, χρησιμοποιώντας αξιόπιστο και managed δικτυακό εξοπλισμό.

Χρησιμοποιούμε κατα κόρον switches και routers της Ευρωπαϊκής εταιρίας Mikrotik, λόγω της αξιοπιστίας, των απεριόριστων δυνατοτήτων παραμετροποίησης και χαμηλού κόστους ανάλογα των απαιτήσεων.

Για την επιλογή του καταλληλότερου εξοπλισμού γίνεται μελέτη – εκτίμηση αναγκών δικτύωσης και προτείνουμε την καλύτερη λύση.

Τα δίκτυα WiFi χρήζουν ιδιαίτερης αντιμετώπισης λόγω των ιδιοτήτων των μικροκυμάτων.

Για λύσεις ασύρματης δικτύωσης γίνεται εκτενής μελέτη στον χώρο ή στους χώρους που απαιτείται ασύρματη δικτύωση (ξενοδοχεία, καφέ, κλπ) και ύστερα προτείνουμε τον αριθμό των σημείων πρόσβασης και την τοποθεσία τοποθέτησης αυτών υπολογίζοντας και το κόστος.